JAG DRICKER VATTNET UR MINA HÄNDER / I DRINK THE WATER FROM MY HANDS
6 October 2015

(2020)

Experimental documentary, 10 min

Premiere Uppsala Short Film Festival 2020

Människan har grävt upp den uråldriga tiden ur marken och låter den brinna för att kunna skörda dess kraft. Urtiden står i brand, men nu har även andra bitar av världen fattat eld. Känslan av att bara vilja skrika tar berättarjaget till flockar av aktivister på Paris gator, psykologsamtal och den Kalendonska bergskedjan. Yttre och inre tidsresor flätas samman till den oundvikliga förvandlingen.

_

Humans dug up the ancient time from the earth and set it aflame to harvest its power. But now other parts of the world have caught fire too. The overwhelming feeling of just wanting to scream has brought the protagonist to protests in the streets of Paris, to therapy sessions, and to the Caledonian mountain range. Outer and inner time travels are woven together in the inevitable transformation.

Director
Camera
Editing
Sound 
Design
Felicia Sjögren

Camera
Ingrid Moum Rieser

Producer
Ingrid Moum Rieser & Felicia Sjögren