HIMLAKROPP / CELESTIAL BODY
10 November 2016

Audio Visual Installation
(2021)

Verket utforskar metafysiska dimensioner av relationen mellan människokropp och vatten genom modulärsynt, fältinspelningar och video. 

_

The project explores metaphysical dimensions of the relationship between the human body and water, through modular synthesizer, field recordings and video.